Tolliteenused

TOLLITEENUSED

Tolliagentuur - Tolliteenused


Tolliteenused – tollideklaratsioon eksport:


Ekspordiks nimetatakse kauba müüki Euroopa Liidus üle Euroopa Liidu välispiiri. Tollideklaratsioon eksport ehk tollidokument kauba eksportimiseks, mida peab esitama Maksu- ja tolliametile.

tollideklaratsioon eksport

Tolliteenused – tollideklaratsioon import:


Tollideklaratsioon import ehk kauba sissevedu kolmandatest riikidest üle Euroopa Liidu välispiiri Euroopa Liitu.

Tollimata kaubad EL-välistest riikidest jõuavad Eestisse kas läbi teiste EL-riikide või otse kolmandatest riikidest allutatud tolli järelvalvele transiitdeklaratsiooniga (T1), TIR-Carnetiga, vms.

Tolliteenused – kauba ajutise sisseveo vormistamine:


Kaupa võib ajutiselt toimetada EL -i kolmandatest riikidest kuni 24 kuuks. Kauba sissevedu nimetatud punkti alusel on õigustatud siis, kui kolmandatest riikidest saabunud kaubale kohaldatakse hiljem taasväljavedu. Importimisel jääb tasumata tolli- ja käibemaks, kaup jääb tollikontrolli alla.

Sellist ajutist kauba toimetamist rakendatakse muuhulgas spetsiifiliste töövahendite, näituse eksponaatide, messide, õppevahendite, kirurgiliste ja laboratooriumi seadmete, suurõnnetuste tagajärgede likvideerimiseks kasutatavate vahendite jms sissetoomiseks.

Tolliteenused – maksude tasumise tähtaja pikendamine:


Kolmandatest riikidest saabunud kauba vabasse ringlusse lubamisel tuleb enne kauba vabastamist tolli poolt tasuda impordimaksud, mille moodustavad käibemaks, tollimaks, aktsiis jne.

Maksude suuruse ja ulatuse määramiseks kasutatakse Eesti Tollitariifistiku (ETT) mis sisaldab lisaks ühenduse meetmetele (TARIC) ka Eesti riiklike meetmeid.

Tolliagentuur AH Servicule on väljastatud Maksu- ja Tolliameti poolt tolliagentuuri tegevusluba nr. 252M. Tänu sellele saame oma lepingulistele klientidele pakkuda ka kauba impordimaksude tasumise tähtaja pikendust.

Tolliteenused – tollialane  informatsioon ja konsultatsioon:


Aitame firmasid oma teadmiste ja kogemustega leida just neile vajalik lahendus.

Seadusandluses on erinevaid legaalseid võimalusi importimisel tekkivate maksude tasumise edasilükkamiseks , vähendamiseks, peatamiseks või tollimaksu tasumisest vabastamiseks.

Tolliagentuur teeb ära!

Kasutades meie tolliagentuuri teenuseid, on võimalik planeerida ja ajatada tollimaksude tasumist, kasutades Euroopa Liidu seadusandluses lubatud võimalusi.

“Meie eesmärk on oma klientidest ja nende ettevõtmistest hoolida ning pakkuda neile parimaid lahendusi. Võtke ühendust ja aitame teil lahendada kõik tolliga seonduvad probleemid. Kiirelt odavalt ja muretult!”