Tollideklaratsioon Eksport

TOLLIDEKLARATSIOON EKSPORT

Eksport tollideklaratsioon


Mis on tollideklaratsioon eksport?


Ekspordiks nimetatakse kauba müüki Euroopa Liidus üle Euroopa Liidu välispiiri. Tollideklaratsioon eksport ehk tollidokument kauba eksportimiseks, mida peab esitama Maksu- ja tolliametile

Tollideklaratsioon eksport icon

Mida peab tegema ?


Kaubale ekspordi rakendamiseks tuleb kaup ja tollideklaratsioon koos ettenähtud lisadokumentidega esitada aktsepteerimiseks selleks pädevale tolliasutusele, kelle piirkonnas asub kaup.

Eksport algab eksport tollideklaratsiooni või reisija deklaratsiooni aktsepteerimisest tolli poolt või kauba suulise või muu toiminguna deklareerimise hetkest.

Eksporditolliasutuses aktsepteeritakse tollideklaratsioon eksport ja kui tollideklaratsioonis sisalduvaid andmed on kontrollitud või on loobutud nende kontrollimisest, vabastatakse kaup ekspordiks.

Eksport tollideklaratsiooni vormistamiseks on vajalik kaubaarve ja vajadusel ka täiendavad dokumendid.

Tollideklaratsiooni eksportiks vajalikud andmed kaubaarvel:


 • arve nr. ja kuupäev
 • kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, aadress ja registri- või isikukood
 • kauba nimetus ja kauba kogus
 • kauba hind või väärtus kaubanimetuste lõikes
 • valuuta
 • pakkeüksused
 • tarnetingimus
 • kauba päritoluriik

Muudatustest ekspordil alates 01.05.2016


Muutunud on eksportija definitsioon. Eksportija ei saa olla kolmanda riigi isik, v.a üksikisik, kes viib eksporditava kauba EList välja oma pagasis.

Ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba ekspordil märgitakse kaup väljunuks kauba füüsilisel väljumisel ELi tolliterritooriumilt, mitte enam transiitveo ja ühtse veolepingu (raudtee-, mere- ja lennutransport ning post) alustamisel.

Kaubanduslikku laadi kaubale, mille väärtus on kuni 1000 eurot või 1000 kg (v.a eriluba ja eriformaalsusi nõudvad kaubad), ei ole nõutav elektrooniline deklareerimine, s.t seda kaupa võib deklareerida nn suuliselt või muu toiminguga (näiteks tolliasutuse läbimine või rohelise koridori valimine). Nendele kaupadele ei pea esitama ka väljumise ülddeklaratsiooni (v.a veolepingu alusel veetavad  kaubaalused, konteinerid ja veovahendid).

Kui ma olen füüsiline isik?


Reisija deklaratsiooni esitamise juhend:

Kaasasoleva kauba deklareerimine.

Kui lahkute Euroopa Liidust ja Teil on kaasas deklareerimisele kuuluvat kaupa, on lihtsaim viis deklareerida see tollile elektrooniliseltSelleks tuleb:

 • sisse logida e-maksuametisse/e-tolli
 • valida esilehel ülemiselt menüüribalt „E-tolliteenused“
 • e-tolliteenuste lehel valida vasakust menüüst „Reisija deklaratsioon“
 • avanenud kliendi töölaual vajutada rohelisele nupule „Uus deklaratsioon“

Reisija elektroonse deklaratsiooni saate esitada kuni kolm päeva enne piiriületamist. Kui olete deklaratsiooni esitanud, valige piiril asuva tolliasutuse läbimisel punane koridor ja teavitage tolliametnikku deklaratsiooni esitamisest.

Kui Teil ei ole võimalik e-maksuametisse/e-tolli sisse logida, on võimalik deklaratsioon elektroonselt täita ja esitada SIIN.

Kui ma olen füüsiline isik?


Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale võib füüsiline isik  eksport tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni vastavalt  «Tolliseadustiku» §111 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega  kehtestatud reisijaga kaasas oleva kauba üle tollipiiri toimetamise  korrale ning reisija deklaratsiooni vormile ja reisija deklaratsiooni  täitmise juhendile.

Tollideklaratsioon eksport, pole probleem!

NB! Tollideklaratsiooni eksport kaubaarved peavad olema ILMA käibemaksuta ja arvedeklaratsiooni korral peab olema koostaja allkiri ja kuupäev.

“Meie poolt esitatud tollideklaratsioon eksport on kiire ja korrektne, kaup ei jää kunagi tolli kinni. Kui teie otsite kiireid ja soodsaid lahendusi oma firmale siis võtke meiega ühendust.”