Tollideklaratsioon import

TOLLIDEKLARATSIOON IMPORT

Import tollideklaratsiooon


Mis on tollideklaratsioon import?


Tollideklaratsioon Import ehk kauba sissevedu kolmandatest riikidest üle Euroopa Liidu välispiiri Euroopa Liitu.

Tollimata kaubad EL-välistest riikidest jõuavad Eestisse kas läbi teiste EL-riikide või otse kolmandatest riikidest allutatud tolli järelvalvele transiitdeklaratsiooniga (T1), TIR-Carnetiga, vms.

Üldjuhul ladustatakse saabunud kaup tolliterminali ja edasi juba vastavalt vajadusele kas tollilattu (IM7) või vabasse ringlusse (IM4).

Tollideklaratsioon import icon

Millal on vaja kaup deklareerida?


Tollideklaratsioon import on vajalik kui kaupa tuuakse Eestisse sisse kolmandatest riikidest.  Kauba import tekib Eestis kui kaup saadetakse tolliprotseduuridele EV territooriumile.

Import koosneb tehingutest (müügid, vahetused, kingitused või toetused) kaupadega mitteresidentidelt residentidele. Eesti Maksu-ja Tolliameti täpne definitsioon impordile on järgnev:

Käibemaksuseaduse tähenduses on kauba import:

 • ühendusevälise kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamine, imporditollimaksudest osalise vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile või tagasimaksesüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduurile suunamine;
 • välistöötlemise tolliprotseduuril oleva kauba suunamine vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile;
 • muud juhud, millega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku tähenduses.

Tõrgeteta Import tollideklaratsiooniks on vajalikud dokumendid:


 • kaubaarved (peavad sisaldama – saatjat ja saajat, tarnetingimust, valuuta tähist, kauba väärtust, soovitavalt ka kauba netokaalu)
 •  CMR – veoautotranspordi saateleht
 • Airway Bill – lennutranspordi saateleht
 • Bill of Lading – laevatranspordi saateleht
 • sooduspäritolu dokument (EUR1, Form A, arvedeklaratsioon)
 • transpordiarve (kui on vajalik)
 • mõningate kaupade korral (nt toiduained) nõutakse piiril fütosanitaarsertifikaati või Euroopa Liitu sisseveol märget, et antud kaubad vastavad EL normidele.
 • ladustamiseteade (kui kaup asub terminalis)

Kauba maksustamine?


Kauba impordi maksustamisel rakendatakse imporditava kauba maksustatavale väärtusele sama käibemaksumäära, mis rakendub nimetatud kauba riigisisesel müügil (KMS § 15 kohaselt kas 20% või 9%), välja arvatud kaupade maksuvaba import.

Imporditava kauba maksustatava (statistilise-) väärtuse moodustavad kauba tolliväärtus ja kõik muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud. Imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka ei arvata käibemaksu.

Millal ei maksustata kaupa?


 • käibemaksuga ei maksustata kaupa, mille käive on maksuvaba (§ 16).  Reisija isiklikus pagasis liiduvälisest piirkonnast toodud piirnormidesse jäävad tubakatooted, alkohol ja mittekaubanduslik kaup 300 eur väärtuses. Kauba saadetis väärtusega vähem kui 22 eur
 • Eesti Panga imporditav kuld
 • rahatähed ja mündid
 • maksumärgid
 • võrgu kaudu imporditav maagaas ja elektrienergia

Kui ma olen füüsiline isik?


Impordimakse ei pea tasuma ega kirjalikult deklareerima saadetist:

 • mis on ostetud(tasu eest saadud) kolmanda riigi ettevõtjalt (nt e-pood) või eraisikult ja saadetises sisalduva kauba väärtus jääb alla 22 euro ning ei sisalda alkoholi, tubakatooteid, parfüümi ega tualettvett, või
 • mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta(nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt) ja saadetises sisalduva kauba väärtus jääb alla 45 euro ningsisaldades alkoholi, tubakatooteid, parfüümi, tualettvett, kohvi või teed, ei ületata järgmisi koguselisi piirnorme: tubakatooted: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat

Rohkem saab lugeda siit.

Tollideklaratsioon import, pole probleem!

NB! Tollikontrolli all on kaup seni, kuni tollile on imporditollimaksud maksmata. Sellist kaupa on võimalik ladustada ajutiselt tolliterminalis või pikaajaliselt tollilaos. Kui importkaubalt on kõik maksud tasutud, siis loetakse see vabas ringluses olevaks. Vabas ringluses olevat kaupa on võimalik ladustada tavalises kaubalaos.

Osade vedude puhul on lisakulude vältimiseks võimalik kauba vabasse ringlusse (IM4) vormistamine ilma tolliterminaali vahenduseta (nn. ratastel vormistamine).

“Meie poolt esitatud tollideklaratsioon import deklaratsioonid  on alati korrektsed ja kiiresti koostatud! Kui teie otsite kiireid ja soodsaid lahendusi oma firmale siis võtke meiega ühendust.”